LANO NA KRÁKOR 2019

Letos bylo rozhodnuto vytunit program Krákoru o poměrně radikální prvek. A sice dramaturgickou otočku hozením lana účinkujícím, kteří na Krákoru v minulosti nevystoupili. Pokud mezi ně patříte, nebo někoho doporučujete, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: spodniproudy[helix]email.cz

lano_k2019
Kdo již na Krákoru hráli, četli, vystavovali, nebo se jakkoliv jinak umělecky podíleli, budou vítání jako hosté s volným vstupem.

Podmínky pro nominaci na vystoupení na festivalu Krákor 2019 v termínu 15. a 16. června:
1) Presentovat 100% autorskou tvorbu (žádné převzaté věci a revivaly)
2) Nebýt zastupován OSA, ani podobnou organizací autorskou (bez vyjímek)
3) Nesměli jste nás v minulosti nasrat např. zrušením vysoupení na poslední chvíli

Program festivalu bude zveřejněn v únoru 2019. Neexistuje žádné žánrové nebo jiné omezení s vyjímkou zde uvedených. Výběr účinkujících bude zcela netransparentní, nicméně vynasnažíme se každému odepsat.

Automaticky vyřazujeme:
– neautorské projekty
– umělce zastupované OSA, nebo jinou organizací autorskou
– takové, co nás v minulosti nasrali např. zrušením vystoupení na poslední chvíli
– Ortel :–)