TITULY VYDANÉ (KNIHY)

Přehled titulů Ears&Wind Records. Pokud vám chybí titul ve sbírce, můžete si ho objednat prostřednictvím našeho domovského e-kšeftu drevenacikada.cz, nebo nás přímo kontaktujte.


FRANTIŠEK VRBA – Kniha přání a úmrtí
První sbírka olomouckého básníka Františka Vrby (narozen roku 1982 v Plzni). Básnická sbírka Františka Vrby je výrazem existenciální tísně ve světě, v němž každá situace teď a tady je zatěžkána vědomím fatality lidské existence. Básnické reflexe všedních událostí však vedle ironického, erotického či melancholického vyznění míří především k vyslovení obecnější zkušenosti člověka ve světě, v němž vládne „bezkrevná noc jak prsy utonulých“. Své reflexe prostých událostí František Vrba posouvá až k mytizované obraznosti. Čtenář se ocitá v mytickém lese plném jelenů a vlků, kde žena po večeři z vnitřností jehňat smývá v potoce krev, a její nohy jsou při milostném aktu ovinuty Karkulčinou stuhou.

Tak proto pusou

tak proto pusou… že jsi panna
že se ti nechce nocí jít
že jsi jak postel rozestlaná
a já zas jako holobyt
kde se dvě dávno krotké krysy
uvnitř mé lebky prochází
a na zahradě jako kdysi
rozkvetly třešně s provazy
spěcháš-li ráno… zůstaň u mě
a nedívej se dozadu
však budu-li to ještě umět
vyjdeme si do sadu

Fotografie palo b boško, LP 2017, Ears&Wind Records, lepená vazba V2, 58 stran, náklad 200ks


JAKUB OREL TOMÁŠ – 1975
Básnická sbírka brněnského básníka, výtvarníka a hudebníka, kterou ilustrovala Marika Volfová. J. O. T. se narodil roku1986 v Mladé Boleslavi. Básnicky publikoval několik samizdatových sbírek, například koncentrovanější soubor Veget z roku 2011. Některé z textů byly otištěny ve 3. čísle čtvrtletníku Partonyma. Nyní poprvé knižně vychází sbírka s názvem 1975, která obsahuje básně z let 2013–2017. Název i vzhled odkazuje k černému diáři z roku 1975, kam básně a písně zapisoval. V písňové tvorbě se cyklicky vrací k motivům českých překladů a parafrází indiánské poesie ze 70. let. Jiné texty sledují odkaz mistra Karla Hynka Máchy i dalších básníků mýtu a přírodní milostné lyriky. Název proto můžeme chápat jako autorovu bytostnou vazbu k minulosti, blízké i vzdálené.

Slavík v zajetí

Zda slavík zpívá v zajetí
nápěv lásky
milostný sladký slib?
Tak ji miluj vlahou, mlžnou
celému městu vyzpívej
vážnou vášeň svou
a směj se s ní a hraj si
na ženicha, na nevěstu
jež ulétla mu do větví.

Ilustrace Marika Volfová, LP 2017, Ears&Wind Records, lepená vazba V2, 60 stran, náklad 200ks


MIKY MARUSJAK – A přece se točí… (aforismy)
Pátá kniha olomouckého básníka a signalisty, tentokrát zaměřená na aforismy. Knihu ilustroval Petr Tomáš Vránek, přezdívaný Rysák.

Vůbec nevěděla co si s ním počít
tak s ním počala

Neustále mlel pantem
stále mlátil prázdnou slámu
až začal mlít z posledního

Používal značkové parfémy
přesto smrděl korunou

Stál mu
jako svatý za dědinou

Toho kdo strká hlavu do písku
je snadné kopnout do prdele
mnohem těžší
je dát mu přes držku

Měli ho až po krk
i když jim nesahal ani po kotníky

Když se chceš
z něčeho vyzout
musíš se do toho
řádně obout

Měl tak nabitý program
že mu občas něco vybuchlo

Ilustrace Tomáš Vránek, LP 2017, Ears&Wind Records, lepená vazba V2, 80 stran, náklad 200ks


PAVEL HEROT – Lyrica Herotica
pavel_herot_lyrica Sbírka vybraných básní z let 2010 až 2016 ediční péčí Pavla Šuhájka a Honzy Bartoně. Název knihy je inspirován antidepresivy, jež autor poslední dobou užíval. Tematicky kniha plynule osciluje mezi autorovými hrůzami a děsy, beatnickou poezií, snovými básněmi a žalozpěvy.
Ilustrovala Eva Macholánová, LP 2017, Ears&Wind Records, lepená vazba V2, 95 stran, náklad 200ks

 

Odumírání hudby

dočasně zavěšená auta
v korunách stromů
vnuknutí nastal čas
zapáleny byly ohně
v plamenech zakázáno
bylo tancovat
gumový hustý černý kouř
odkud létají havrani
černé holubice
daleko je domů
koně leží nataženy
na státní silnici
z Vídně do Prahy
kolem vykácených topolů
z doby Marie Terezie
dusím se tmavou vůní pneumatik
černá krajina skýtající
žít v ní jako romantik
plavat okolo rybníka
devět hodin
a desátou
ze dřeva stůl s židlí
vytesat
najít místa pro které
lze ještě Zemi milovat


VLADIMÍR JAROMÍR HORÁK – Krůpěje krve v trní
Vladimír Jaromír Horák - Krůpěje krve v trní, , EWR 2016
Sbírka zahrnuje básně z let 2013 až 2016. Básník žijící v Nymburce (nar. 1967), kde pracuje v pivovaru. V současnosti zpívá v obnovené kapele Sbírka poesie ostravského básníka, publicisty a uměleckého fotografa, narozeného roku 1960. Sbírka je doplněna barevnými autorskými fotografiemi, tzv. DeDeArt. Sám svou tvorbu charakterizuje takto: „Kdo máš uši k slyšení, slyš, kdo máš oči k vidění, dívej se, kdo máš duši, vnímej…“
Doslov Ivoš Krejzek, grafiky VJH, LP 2017 Ears&Wind Records, lepená vazba V2, 110 stran formátu Box, náklad 200ks


LUBOŠ VLACH & JIŘÍ KAČUR– Intergalaktické ego
Společné dílo brněnského česnekového guru Luboše Vlacha a pražského antikváře Jiřího Kačura z edice Podivuhodné necesty. Kniha vznikla volnou kompozicí složenou ze stovek e-mailů mezi autory. Střídají se v ní řezy písem v rámci použitého fontu, a to tak, jak to zrovna v tu chvíli přišlo autorům na mysl, tedy stejně jako řečník, který též občas kolísá hlasem, občas musí nabrat hlas, když má pocit, že posluchači usínají. I když se jedná o de facto dialog, není třeba číst knihu jako celek, lze začít kdekoliv – jak řekl Luboš Vlach, „to, že je ta knížka ulítlá, považuji za její přednost.“
Každé literární dílo, ale nejenom ono, taktéž jakákoli odborná kniha anebo jakýkoliv novinový článek je ze své podstaty dialogický, ačkoliv jeho tvůrce či tvůrci mohli mít samozřejmě různé, mnohdy neblahé, záměry. Tento princip vychází již se samotné podstaty našeho pobývání zde ve skutečnosti, která je, alespoň ve svých projevech, které jsme schopni vnímat, relační, vztahová. Ve světě neoduševnělých jevů se tento relační princip, jehož oduševnělou formou na úrovni lidského vědomí je princip dialogický, či ještě lépe a přesněji, multilogický, neboť skutečnost nás oslovuje mnoha způsoby, z nichž je rozhovor či četba již velice vysublimovanou formou…
….tento princip multilogičnosti si autoři knihy Intergalaktický borec Jiří Kačur a Luboš Vlach záměrně zvolili jako tvůrčí metodu při sepisování knihy, která je ve své podstatě chaotickou směsí rozhovorů, povídek, básní, které všechny společně odrážejí tu multilogickou upovídanost světa. Prosím čtenáře, aby onu příponu logický ve slově multilogický vnímal s opatrným odstupem, protože skutečnost nemusí být logická tak, jak bychom si přáli a jak ji to ve svých úvahách o ní často podsouváme. Takového omylu se ovšem autoři knihy nedopustili, možná dokonce zcela nevědomě, neboť jejich znaková koláž je v jistém smyslu dosti nelogická, ačkoliv se v ní dá nalézt zení…
Ilustrace Dalimil Vlach, LP 2017, Ears&Wind Records, lepená vazba V2, 236 stran, náklad 200ks


JAKUB URBANEC – Z pírka bázní
Jakub Urbanec  - Z pírka bázní, Ears&Wind Records 2016 Prvotina olomouckého básníka (*1987 v Ostravě). Ve tvorbě se po čtyřech letech vrátil ke slam poetry. V olomouckém regionálním kole v dubnu 2016 se umístil na 3. místě. Svou tvorbu doposud publikoval v útulně poezie Herberk, literárním obtýdeníku Tvar, ve sborníku Druhé škrtnutí nakladatelství Zápalka a ve Lžičce v šuplíku. V 18. ročníku Studentské literární soutěže Univerzity Palackého v Olomouci byla jeho tvorba oceněna 3. místem. Vystupoval a vystupuje zejména v Olomouci (Slam Poetry, Autorské čtení U Magora, Night of the Living Readers, Lžičkočtení, …), dále četl na menších akcích ve Valašském Meziříčí (V LI-HU), Brně, Ostravě (Lusus Poesis), Praze (Jinonická sonáta), Mohelnici či Uherském Hradišti.
Ilustrovala Elizabeth Allyn Woock, LP 2016, Ears&Wind Records, lepená vazba V2, 137 stran, náklad 200ks


LUKÁŠ TREJBAL – Tahám za záchrannou brzdu
Lukáš Trejbal - Tahám za záchrannou brzdu, Ears&Wind Records 2016 Sbírka zahrnuje básně z let 2013 až 2016. Básník žijící v Nymburce (nar. 1967), kde pracuje v pivovaru. V současnosti zpívá v obnovené kapele Oliverova dálka (dříve také Práva pupku). Pravidelně publikuje v literárním časopise Reví Mítink. Je autorem sbírek To je skoro básnička (dvojknížka s Mirkem S. Jilemnickým, přezdívaná „Žlutá“, Rozevlátá palice, 1997) a Na dnešek jsem spal líp (Vega-L, 2013). Publikoval ve sbornících Stíny plesu (Rozevlátá palice, 1993), Cesty šírání (Triton, 1996) a Kam až došel, to tam našel (Triton, 2008). Napsal publikace o rockových kapelách na Nymbursku Nymburská rocková scéna I. (Vega-L, 2006) a Nymburská rocková scéna II. (Vega-L, 2008) a publikaci o klubech a rockových skupinách Rockokodák (Rozevlátá palice, 1995).
Doslov Miroslav Miky Marusjak, Miloš Kim Houdek, Ilustrace Vláďa Pinter, LP 2016, Ears&Wind Records, lepená vazba V2, 137 stran formátu Box, náklad 200ks


JAROSLAV ERIK FRIČ – Kolotoče bílé hlasy / Houpací kůň šera a jiné básně
Jaroslav Erik Frič - Kolotoče bílé hlasy, Ears&Wind Records 2016 …v totalitních dobách číšník, hospodský, vydavatel samizdatů, jeden ze zakladatelů bytového divadla Šlépěj v okně, po roce 1989 iniciuje vznik několika nakladatelství, výtvarných, poetických a hudebních projektů, od roku 1999 organizuje festivaly poesie, propojené s hudbou a výtvarným uměním, bene2 ce na podporu postižených nejrůznějšího druhu, nějaký čas vydává vlastní časopis Potulný dělník, s přáteli pak dlouhodobě revue BOX, od roku 2003 pracuje na projektu Potulné akademie a múzických večerů Uši a Vítr (je redaktorem periodika téhož jména), v roce 2006 zakládá obecně prospěšnou společnost Christiania („pro podporu kultury, národní paměti a menšin“), pro niž dodnes pracuje. Od téhož roku Jaroslav Erik Frič - Houpací kůň šera, Ears&Wind Records 2016 vystupuje jako pouliční hráč, od roku 2007 publikuje blogové zápisy a recenze na internetu, v roce 2011 zahajuje vydávání poutních novin Provodov. Doposud vydal tři knihy básní Kolotoče bílé hlasy (1993), Houpací kůň šera a jiné básně (1998), Americká antologie & Poslední autobus noční linky (2004), Jsi orkneyské víno a jiné básně (2014), knihu blogových deníků z roku 2007 Psáno na vodu palbou kulometnou I. (2012), tři CD čtení s různými hudebníky, vytvořil tři scénáře pro rozhlas, žije většinou v Brně. Nyní vycházející svazek básní z let 1986–1995 obsahuje první dvě jmenované sbírky.Reedice dvou beznadějně rozebraných sbírek brněnského básníka původem z Horní Libiny u Šumperka. Ale také pouličního muzikanta, vydavatelé samizdaté literatury, později vydavate (zakladatel nakladatelství Votobia, Vetus Via), duchovního otce obecně prospěšné společnosti Christiania a občasnkého sdružení Proximus, pořadatele koncertů, benefičních akcí, festivalů, literárních večerů apod.

Reedice dvou beznadějně rozebraných sbírek v jednom oboustranném svazku. LP 2016, Ears&Wind Records, lepená vazba V2, 53+36 stran, náklad 300 kusů.


RADIM BABÁK – Bloudivé tříspřeží
Radim Babák - Blouvé tříspřeží, Ears&Wind Records 2016 Experimentální poezii a hudbě se věnuje od dětství (v 5 letech jako † étnista). Od roku 1996 vystupuje jako akordeonista, především v Brně a okolí. Jeho žánrově neukotvená hudba sahá od minimalismu přes odrhovačky až po punkové †fláky – písně nabité emocemi, humorem a energií. Roku 2005 nahrál pro9 lové CD „O chuti do života“ a v roce 2016 CD „Tutepeto“. Hrál či dosud hraje se skupinami Lippany, Čvachtavý lachtan, Čočka, [che], Česnekový hlavy, Ťovajz a spol. a dalšími. Jako loutkoherec působil v Divadle Líšeň. Od roku 2004 se živí jako učitel hudby. Pravidelně přispívá do almanachu Um pakultury, jeho básně dále vyšly v revue Dno, Hostu, Jihovýchodní poště, edici Filtrační poezie (básně vydávané na 9 ltrech do balených cigaret) apod. Sbírka „Bloudivé tříspřeží“ je první ucelenou sbírkou Radimovy poezie. „Bloudivé“ proto, že se různé způsoby psaní v jeho životě vynořují, zase mizí, jindy je v jednom období užívá současně. První část obsahuje tradiční, „seriózní“ poezii. Druhá, experimentální zahrnuje i rozsáhlejší celek preparované poezie. Třetí část tvoří kratší věci, často z „9 ltrační poezie“. Jde o výběr z celé tvorby (bez posledních pár let, kdy se kniha připravovala), kterou autor považuje za stále životaschopnou a nosnou.

Ilustroval Fana Blažek, LP 2016, Ears&Wind Records, 125 stran, náklad 200 kusů.


RENÁTA JUDITA KOMENDOVÁ – Dech proti větru
Renata Judita Komendová - Dech proti větru, Ears&Wind Records 2016 Narozena roku 1987 vŠumperku. Básnířka, editorka, grafička, redaktorka, jazyková korektorka, amatérská fotografka a příležitostně i textařka. V roce 2012 absolvovala na UP v Olomouci – obor Česká filologie (zaměřená na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích). V roce 2008 získala 2. místo ve veřejné literární soutěži pro studenty Univerzity Palackého (obor poezie). Od roku 2010 do roku 2013 byla šéfredaktorkou literárně‑kulturního občasníku Lžička v šuplíku a jako redaktorka měla na starost rubriku poezie. Publikovala v časopisech Těžkoříct, Lžička v šuplíku a Host. Pár jejích textů také zhudebnila kapela Vyp.Ni. V současné době je na mateřské dovolené a žije v Olomouci. Některé básně z této sbírky (společně s autorskými fotografiemi) byly k vidění a k profoukání na barevné pavučině v brněnském klubu Boro (únor 2013, výstava nazvaná Dech proti větru).

LP 2016, Ears&Wind Records, stran, 200 kusů.


ROMAN ŽIŽLAVSKÝ – Blásnění
Sbírka poesie, povídek a esejů autora narozeného v Kyjově (1978), žijícího v současné době převážně v Praze, částečně v Bohuslavicích u Kyjova. Nějakou dobu pobýval jako buddhistický mnich v klášteře v Barmě. Prozatím mu vyšly knihy Meditace klidu a vhledu (Triton 2008), Buddhistická meditace (Triton 2008), Buddhismus (Triton 2008), Barmský meditační deník (Alternativa 2010) a Poutníkova kuchařka – Praktický a nezávislý průvodce na cestu sebepoznání (Práh 2014).

Najdi svého soka
Stačí, když se podíváš
Na svou svatozář

Ve všem co je
Vidím nic
K tomu víc
Není co říct

Ilustrace Margot vaneková, LP 2016, Ears&Wind Records, lepená vazba V2, 206 stran, náklad 200ks


PETR ČERMÁČEK – Ohniště
Petr Čermáček - Ohniště,  Ears&Wind Records 2015 Narodil se 20. června 1972. Pochází z Chocně, v současnosti žije v Brně. V letech 2011–2014 byl šéfredaktorem revue Weles. Vydal básnické sbírky: Drkotání větví (Host 1998), V průsečíku ryb (Host 2002), Mezi rezedami (Sursum 2005), Rozhovory běloby (Host 2006), Linea nigra (Protis 2008), Vrstevnice (Weles 2010). Za básně z rukopisu sbírky Ohniště byl v roce 2012 nominován na Drážďanskou cenu lyriky.

CORYLUS COLURNA

Vítr kutálí hlavy medúz
od tureckých lísek ke kostelu.
Z vršků jabloní u sousedů
slétají k jejich dřípatým čelům

havrani, aby jim vyklovali
oči dříve, než jejich pohledem
zkameníš. Dokud mezi hady
sedmnáctkrát neklovnou, a středem

neprojde kavka s očima z nebe
nehýbej se, i kdybys měla
čekat, než sníh potichu vyklepe
pláty plání znovu do běla.

 

LP 2015 vyšlo v koedici Ears&Wind Records a Welles, stran, 200 kusů.


MIROSLAV MIKY MARUSJAK– Ponorka blues
Čtvrtá sbírka olomouckého básníka věnovaná zejména olomoucké hospodě U Musea, čili Ponorka. Sbírka je doplněna fotografiemi Jany Navaříkové, sazby se ujala Jiřina Vaclová.

Nevěřím básníkům
a jejich slovním hříčkám
Věřím zedníkům
a jejich rovným příčkám

Fotografie Jana Navaříková, LP 2015, Ears&Wind Records, lepená vazba V2, 128 stran, náklad 200ks


KRISTIÁN ČURA – Pakult Nietzschéov
Kristián Čura - Pakult Nietzschéov,  Ears&Wind Records 2015 Meno autora nenesie žiadny iný človek a tento človek je asi niekoľko desiatok rokov starý, má mater a rodinu a chystá sa vydávať knihy aj do budúcnosti aj do prítomnosti teraz. O Kristiánovi Čurovi je ťažké povedať skutočne niečo viac menej pravdivé, lebo nič také, čo by kto myslel o pravde o ňom sa nevie. Kristián Čura je inde, ale je aj tu. Jeho debut Pakult Nietzschéov je toho svedectvom. Vážený čitateľ Pakultu, buď vítaný medzi svedkov života tejto knihy a jej autora a dúfaj, že sa z nej o ňom dozvieš viac, ak už nie o samotnom Nietzschéovi. Dúfaj, že sa dozvieš viac, pán čitateľ a pani čitateľka, lebo Kristián Čura, ktorý stojí za riadkami tejto knihy, tak dúfa s tebou a bude bdieť nad tebou, keď budeš čítať… viac… viac…viac… a ďalej.

LP 2015, Ears&Wind Records, stran, 200 kusů.


TONDA ČERVEN – Červen v zimě
Tonda Červen - Červen v zimě,  Ears&Wind Records 2015 Narozen roku 1977 v Hranicích na Moravě, kde v současnosti také žije. Ve třinácti letech píše první básně a zakládá svou první kapelu Na druhé straně. Rád hrál a dlouho let i házenou, v sedmnácti ovšem odchází, poté již jen hudba, androš a vše co k ní patří. Po rozpadu Na druhé straně a různých hostováních v roce 1999 přichází hrát do kapely Konfident. Všude na kytaru a zpěv. Kolem roku 2001 zakládá čistě básnickou formaci N.D.S., pět let poté kapelu Blaho19, jejíž lyricko-alternativní obsah opět stojí na básních a textech, které píše a hudbě, co pro ně skládá. Měl i kapelu ARO, brutal death metal. Živí se jako zámečník, dříve údržbář. Stále píše, skládá, a nemá v plánu toho nechat. Mezitím uspořádal a pořádá nespočet punk, alternative, metal, hard core, grindových akcí pod hlavičkou Brutal parade, na kterých si zahrály kapely doslova z celého světa a již tradiční festiválek s příznačným názvem Underground.Tato sbírka je jeho první a je svým způsobem zadostiučiněním za dlouhá léta psaní.

LP 2015, Ears&Wind Records, stran, 200 kusů.


TOMÁŠ LOTOCKI – Kázání na mniší hoře
Tomáš Lotocki - Kázání na mniší hoře, Ears&Wind Records/Welles 2015 Třetí sbírka brněnského básníka a publicisty (*1977). Vydal básnické sbírky Chuť vína (MSD, Brno, 2004), Čeřeny (Weles, 2011). Společně s Ivanem Petlanem uspořádal antologii Co si myslí andělíček – dítě v české poezii (Větrné mlýny/LFŠ v Uherském Hradišti, 2004). Autor je šéfredaktorem internetového časopisu Herberk – útulna poezie. spolupracujeme také s Českým rozhlasem. Páteřní texty této knihy, poémy Kázání na Mniší Hoře a Úhoři, byly též převedeny do formy rozhlasového dokumentu a odvysíLÁny na stanicích Vltava a Brno.
Ilustrováno fotofrafiemi Josefa Ptáčka, fotografie ve frontispisu Lucie Košinarová.

LP 2015 vyšlo v koedici Ears&Wind Records a Welles, stran, 200 kusů.


VOJTĚCH LANDA – Drobíš mi do života
Vojtěch Landa - Drobíš mi do života, Ears&Wind Records/Welles 2015 Prvotina brněnského básníka (*1981) původem z Moravské Třebové. Je autorem jedné rozhlasové hry, jednoho scénáře k rozhlasové adaptaci povídky Andrzeje Sapkowského, jednoho nerealizovaného televizního scénáře a režie k hranému filmu (Setkání – premiéra 2014). Dále je autorem několika fejetonů, povídek, recenzí a pravidelným přispěvatelem novin potulné akademie Uši a Vítr.
Knihu ilustrovala Petr PJOTRA Buzková, fotografie ve frontispisu Arnošt Zukal.

LP 2015 Ears&Wind Records
77 stran, náklad 200 kusů.


PAVEL HEROT – Kvílení poetických jeřabin
Pavel Herot - Kvílení poetických jeřabin, Ears&Wind Records 2015 Třebíčský rodák, básník, herec, dělík, performer, fotograf a srandista. První básně napsal v patnácti letech. Za komunistické normalizace publikoval v samizdatech. První sbírka „Evangelium zázraku“ vyšla v roce 1993. Následovala „Hlavy v podzemí“ roku 2005. Vyšla také e-mailová korespondence s M. Šandou – „Co v čítankách nenajdete“. Řadu let publikoval v legendární, elektronické, umělecké společnosti „V-Art se sídlem v Písku“ větší či menší básnické soubory, mimo jiné sbírku „Majestát truc“. Je členem undergroundového seskupení Hever and Vaselina Band.
Kniha básní je ilustrována autorovými fotografiemi tvořenými vlastní technikou, tzv. Tremor foto.

LP 2015, Ears&Wind Records, 70 stran, náklad 200 kusů.


MIROSLAV VÁCLAVEK – S rybí kostí v krku
Miroslav Václavek - S rybí kostí v krku, Ears&Wind Records, 2015 V roce 2010 vydal Mirek Václavek prózu Člunky, o čtyři roky později válečný román Železné včely.
Třetí kniha, tentokrát básnické dílo  z let 2000-2014, autora žijícího v Šumperku, vychází v květnu 2015 u Ears&Wind Records. Knihu svými snovými obrazy doprovodil Miloš Vacík.
Mirek Václavek mj. publikuje v literárním časopisu Divoké víno a v almanachu Um pakultury. Autorovy texty provázejí hudbu jeho staršího bratra Vladimíra a rovněž hudebních skupin Bluesberg, Hynkovy Zámky, či Tiché lodi, přičemž poslední dvě jmenované vydaly desky právě u Ears&Wind Records.

LP 2015, Ears&Wind Records, 70 stran, náklad 200 kusů.


MIKY MARUSJAK – Na křídlech ptáků
Miky Marusjak - Na křídlech ptáků Sbírka haiku a haikových aforismů ponorkového lékaře – olomouckého básníka Miroslava Mikyho Marusjaka (narozen 1960). Jedná se o jeho druhou sbírku, po prvotině „Jenom jako“ z roku 2009. Kniha je ilustrována fotografiemi brněnské umělkyně a členky někdejšího Prvního fotopoetického clubu Brno,  Jany Navaříkové.
Vydání knihy probíhalo poněkud komplikovaně, jak olomoucký, tak brněnský křest proběhl s absencí byť jediného výtisku.
LP 2015, Ears&Wind Records, náklad 200 kusů.

Napsat dobrou báseň jako zkratku něčeho niterného, navíc v podobě haiku, je umění, nesporné a skutečné jako píš-ťala z rákosu. A Miky ho ovládá. Ví, že rozechvění správného bodu ve vlastní duši rezonuje v duších druhých. Řečeno jeho básní: Mlčky beze slov / hledí tiše do ohně / Souznění duší. Haiku  obohacuje  Mikyho  poezii  o  další  rozměr.  Jako pták zpívá o moudrosti, která se z hloubky sebe sama dere na svět: Svůj niterní svět / prostřednictvím holých vět / verši vykřičet. Těším se na tuto knihu i na Mikyho zpěvy další.

František Kostlán


LENKA HAJDUČKOVÁ – Priestory v mojej hlave
Lenka Hajdučková - Priestory v mojej hlave Banskobystrická rodačka, vystudovala scénáristiku. Dnes žije a pracuje v Praze. Její básnická prvotina je plná poesie z těch nejniternějších zákoutí autorčiny hlavy.
Ilustracemi doplnila renomovaná výtvarnice Tereza Damcová (např. Paneláková zahrada, Srdcovej dědek a další).

 

Vychází v autorčině rodné slovenčině.
LP 2015, Ears&Wind Records, náklad 200 kusů.
Osvědčený formát revue Box.


MARIE ČMELÍKOVÁ – Kniha slasti – Ožanka
Marie Čmelíková - Kniha slastí Básnířka a malířka. Vystudovala Střední průmyslovou školu polytechnickou ve Zlíně, obor Reprodukční grafik pro média a poté obor Malba na Fakultě umění Ostravské univerzity. Po studiích žila ve Vyškově, od roku 2014 bydlí v Brně, kde má i svůj ateliér. Příležitostně vystavuje své obrazy a vystupuje na večerch autorského čtení. Kniha slasti – Ožanka je soubor autorčiných erotických básní ilustrovaných vlastními malbami, rovněž s erotickými tématy. A autorka si servítky nebere ať již tiskne pero nebo štětec.
LP 2015, Ears&Wind Records, náklad 200 kusů. Osvědčený formát revue Box.


IVOSH KREJZEK – Dvanáct Novoročních básní
Ivosh Krejzek - 12 Novoročních básní Dvanáct hrubozrných rýmovaček řidiče autobusu, moderátora podzemních akcí, dealera pekelné sítě, prostě básníře fekálů a trolejů Ivoše Krejzka. Oděno tradičně v netradičním „Dikobrazovském“ hávu z pera a štětce malíře Vency Roháče. Svérázná poetika a svérázné výtvarno. Soubor dvanácti básní vznikl pro příležitostné čtení na jednom z večerů Potulné akademie v prosinci 2007, čtení se neuskutečnilo a texty zahálely až do příležitosti dalšího čtení při pohřbu První brněnského fotopoetického clubu v Brně Černovicích v prosinci 2014, tedy po dlouhých sedmi létech. Patrně nejlepší autorova sbírečka (má jich přes 40), snad chudá do kvantity, o to výživnější a vyváženější, vychází neprodleně poté.
LP 2015, Lumen Aventini a Ears&Wind Records, náklad 111 kusů.


P. FORMŠ – Okusovači mrtvol aneb Neslyšeli Zarathustru
P. Formš - Okusovači mrtvol První „oficiální“ vydání původní samizdatem sbírky básní z let 1990–1993 pražského spisovatele, grafika, fotografa, uznávaného vitrážisty a restaurátora vitráží P. Formše (vlastním jménem Petra Coufala, narozeného 1. prosince 1967 v Praze). Jedná se vlastně o txtové pásmo které svého času mělo posloužit jako stavební kámen vznikající kapely Neslyšeli Zarathustru Orkestra, kde Formš účinkoval mj. společně s loutkohercem a dramatikem S.d.Ch., který ke knize rovněž napsal doslov. Kapela nakonec vystupovala pouze s jediným textem Neslyšeli Zarathustru a vážený čtenář tak má zřejmě poprvé možnost se seznámit s kompletní textem. Redakčně připravili Honza Bartoň a EZT, ilustroval Vladimír Smýkal.
LP 2015, Lumen Aventini a Ears&Wind Records, 111 číslovaných kusů.


JAROSLAV ERIK FRIČ – Jsi orkneyské víno a jiné básně (1996-2010)
Jaroslav Erik Frič - Jsi orkneyské víno a jiné básně Básník, vydavatel (založil nakladatelství Votobia, Vetus Via), organizátor festivalů, beneficí, večerů Potulné akademie, zakladatel obecně prospěšné společnosti Christiania, a sdružení Proximus. V dobách totalitních číšník, vydavatel samizdatů. Pouliční hráč, hudebník v kapely Dirty Old Town Band… Redaktor novin Provodov a Uši a Vítr, revue Box, zakladatel festivalu Potulný dělník a duchovní otec stejnojmenného časopisu.
Souborná sbírka básní (1996-2010) nese název Jsi orkneyské víno, stejně jako deska kterou v roce 2004 natočil s kapelou Čvachtavý lachtan. Jedná se o třetí autorovu sbírku vydávanou po takřka dvaceti létech a časově navazující na rozebrané tituly Kolotoče bílé hlasy (1986-1992) a Houpací kůň šera a jiné básně (1993-1995).

Na obálce fotografie Vladimíra Havrana Smýkala, 62 stran, vyšlo v roce 2014 v nákladu 300ks. V nákladu 50ks vychází ke knize záznam ze Skleněné louky z roku 2006: JEF a Víťa Holata (saxofon) – S kým skončila noc.
Jaroslav Erik Frič - Jsi orkneyské víno (Ears&Wind Records, 2014)


P. FORMŠ – Noc Slavěnina

P. Formš - Noc Slavěnina Poeticko-romantický text s horrorovými prvky ve dvaceti zpěvech od P. Formše (vlastním jménem Petr Coufal, 1. prosince lP 1967 Praze), pražského spisovatele, grafika, uznávaného vitrážisty, vůdce Uměleckého sklenářství Jiřička – Coufal a mimo jiné zakladatel a autor textů někdejších kapel NeslyšeliZarathustru (1993) a Ginnungagap (1998), kde mimo jiných slavných person vystupovali otcové zakladatelé undergroundové formace Skrytý půvab byrokracie – Pepa Jindrák, Jakub Žid, RomanPlischke a zakladatel kapely Ruce naší Dory – pražský spisovatel, scenárista, loutkoherec, hudebník a autor koláží S. d. Ch.

Ilustroval Vladimír Havran Smýkal. Doslovy sepsali Jakub Žid a Jana Orlová.
Lumen Aventini, 2014, ultra limitovaná edice 33 signovaných kusů


KRÁKOR – Kronika potulného festivalu 1998-2013

Krákor - Kronika 1998-2013, kniha o historii festivalu. Vzpomínky, drby, fakta, rozhovory, fotky. Hlava je děravá a bolí nespočtem kocovin. I to byl jeden z důvodů ucelit vzpomínky na uplynulých patnáct ročníků festivalu Krákor, který se od roku 1998 byl nucen několikrát stěhovat a stal se tak festivalem potulným. Své děravé paměti poodhaluje zakladatel festivalu Fido a spolutvůrce Krákoru z nejbližších Ondra Hrejsemnou. Doplněno rozhovory s řadou osobností, spjatých s festivalem, které s nimi vedli kromě dvou dvou uvedených také Honza Bartoň a Pavel Babinec. Podstatnou část knihy tvoří fotografický průřez z Krákoru: jak fotky dnes archaické, zveřejňované jen kvůli své dokumentární hodnotě, tak momentky umělecké, zejména z hledáčků fotografů z 1. FPC Brno a jejich přátel. Vyvedeno stylově černobíle ve formátu revue Box.

308 stran, fotografie, vzpomínky, texty, titulky, rozhovory, vyšlo v roce 2014.
KRÁKOR - Kronika potulného festivalu 1998-2013
Texty: Fido, Ondra Hrejsemnou, Jaroslav Erik Frič
Rozhovory: Pavel Babinec, Ondra Hrejsemnou, Honza Bartoň a Fido s figurami: Pavel Čermák, Ivoš Krejzek, Mira Kubín, Black Otto, Křižák, Jan Lamram, Lihor Stržínek, Mira Tlach, Radim Babák, Luboš Dzúrik, Břetislav Jim Jelínek, Jarek Řehoř, Lovec, René Müller, Luboš Vlach, Emir Chali, Nikola Mucha, Havran, Tonda Červen, Iwosch, Žen, Větrák, Pepa Jindrák.
Fotografie: An Anus, Andrej Čulák, Arnošt Zukal, Emir Chali, Ewa Kaczmarczyk, Fido, Jana Doláková, Jan Drbal, Jirka Kühnel, Juliette, Karolína Kulová, Kevin V Ton, Luboš Vlach, Mira Kyzlink, Markéta Butalová, Matyáš Smýkal, Petr Doubrava, Roman Šimků, Šet, Víťa Krejčí, Vladimír Sabo, Vladimír Havran Smýkal, Zdeněk Vykydal, Zuzka Vitvarová, archiv Horác, archiv EWR


LUCIE RUŠKOVÁ – Monology křehkého vědomí
Na ploše sto stran vychází básně v próze Monology křehkého vědomí jako autorčin knižní debut a druhý knižní titul Ears&Wind Records. Kniha je ilustrována grafikami brněnského výtvarníka, hudebníka a fotografa Vladimíra Smýkala. Závěrečné slovo napsal Ladislav Heryán.

Lucie Rušková - Monology křehkého vědomí lithium – zabiják, tank přes naježenou armáda na rukách – lithium, nepřítel jiné inteligence, lithium, poslední řešení pro zoufalce – lithium zvedá bílý prapor v duchovní válce – lithium lítosti – lithium, vyhozený kloub z palce – lithium, obstarožní zadek na kopance – lithium, nůžky na konci lana provazochodce –

čekárna před dveřmi psychiatrické ambulance páchne kyselým potem lidského ztroskotance – pacienti v řadě sedí na židličce, poslouchají šumění ticha ve svých nitrech, poslušně čekají na recept – jak do mozku zadrápne se cizí chemie, hlava pohasne, jako když nežije, lidské bytosti plouží se jako přístroje bez baterek, oněmělí jako hrací skříňky bez klíče, ochočené šelmy v cirkuse – taková nálada panuje před dveřmi ambulance, v pohřebním ústavu pro duše –

(z textu Lithium)

104 stran, lepená vazba, barevné grafiky, ilustroval Vladimír Havran Smýkal, vyšlo v roce 2014
Audionáhravky ze studia Chlív, 2015:

Antipsychotika
Zmrtvýchvstání

 

Lucie Rušková - Monology křehkého vědomí
…dostávám útlou knížku L. R., nahlížím jen zběžně, nepochybná mimořádnost, krvavé psaní, ty první nápřahy jsou jedinečné, ale jak známo „od skizzy k dílu jde se po kolenou“, ale autorka jde po kolenou, aspoň mohu-li posoudit, ukládám k pečlivější četbě v klidu jiného prostředí, už teď je mi zřejmé, že ilustrace Havrana S. nejsou nadbytečné, nejsou dokladující či dokumentující, stojí zde jako milníky, poutače cesty nejisté, jak pro autorku, tak pro tvůrce vložených obrazů v sugestivních barvách-nebarvách vyvedených, a čtenář je brán na tuto cestu nejistou, rukou sice chvějící se, ale láskyplnou, rukou přátelskou a podpůrnou na všech cestách, kolik jich je pod nebem, vždy v samotě, a vždy v běsnícím společenství napříč mrákotám času, kterým skutečné umění, a jedině skutečné umění, může vzdorovat –

J. E. Frič, Dále cestou – Pondělí 17. 2. 2014 (blog)


ZÁVIŠ – Oběšený Petr
Slavná knížečka veršů a mikropovídek knížete moravského pornofolku Záviše. Knížku jsme usadili do nového hávu s ilustracemi Vladimíra Havrana Smýkala. Na ploše sto stran se tak prolínají Závišovy texty a Havranovy grafiky. Svou trochou do mlýna přispěl i Karel Lála – ten bude knihu také křtít, dále texty obohatil Josef Plotzer, Emir&Chali a Fido.

Záviš - Oběšený Petr

Zdánlivě  o  ničem  jsou  tyto  pestré  příhody.  Jsou  tak  o  ničem,  jako zdánlivě o ničem je obyčejný všední den, který sa však stane úrodnou zahrádkou, když člověk dovede najít půvab i v hovně. (V třeskutém životě nás takový dar často drží nad vodou. Tak se držte!
(
Josef Plotzer)

Petr je tu opět zpátky, tedy krátce na 3 řádky… snad vás zase potěší a má pro vás řešení: I on prošel cestou změny!!! Záviš! Víno! Big Beat! Ženy!!!
(Karel Lála, 19. srpna 2013, 00:11)

Bibliofilové pozor, knížka vyjde v limitované, signované řadě 150ks. Reedicí Závišovy první knihy soušasně Ears&Wind Records vydává svůj první knižní titul.

100 stran, lepená vazba, ilustroval Vladimír Havran Smýkal, vyšlo v roce 2013

Novinky Ears&Wind Records, zima 2013. Číslované vydání 150ks signovaných výtisků reedice knihy Záviš - Oběšený Petr.