TITULY VYDANÉ (KNIHY)

Přehled titulů Ears&Wind Records. Pokud vám chybí titul ve sbírce, můžete si ho objednat prostřednictvím našeho domovského e-kšeftu drevenacikada.cz, nebo nás přímo kontaktujte.


ZÁVIŠ – Dobrou noc
Knížka veršů a básniček krásně ilustrovaná plnobarevnými obrazy kumpána Adama Černého.


Vyšlo v roce 2022 na značce Ears&Wind Records, 120 stran, plnobarevné ilustrace. Formát Želetavka.


MIROSLAV MIKY MARUSJAK – Hejna vzpomínek (ilustrované haiku)
Osmá básnická sbírka olomouckého básníka (narozen 1960 v Olomouci), doprovázena ilustracemi Evy Macholánové.

Vyšlo v roce 2022 na značce Ears&Wind Records, formát 123×156, 162 stran, ilustrace Eva Macholánová


PAVEL HEROT – Piknik
Posmrtně vydaná sbírka básníka Pavla Herota, vyšlá ediční péčí Pavla Šuhájka, Honzy Bartoně a Evy Macholánové. Sbírka je doplněna o autorovy tremor fotografie.

Vyšlo v roce 2022 na značce Ears&Wind Records, formát 123×156, 76 stran, foto Pavel Herot


JAN SMIL ŠTĚK DEJVICKÝ Z PSIDÍ HOUŽNĚ jinak řečený STYLUS – Bustobludoblázinec …
Tři básnické sbírky (Dobroněga, Blankyt Azulejos, Šestistřepí) básníka Styla (vl. jménem Jan Martinů, *1969 v Táboře, žije v Praze). V textu použity grafiky a malby Vladimíra Havrana Smýkala.
Celý název svazku zní:

Bustobludoblázinec

Bubloborový Solár
Bezvědomého Bibliografa
Bůh Ví Bona Fide
Bylo By Bábě Baldriánský
Bujaře Brát Bakchanál
Benefiční Benevolence Brusného Buranova
Bystrostí Buržoazního Břichomluvce
Bzučícího Bacilu Bájného Babylónu
Bující Bezhlavě V Blaženém Bohembandistánu
Bolševického Baroka
Bilančně Bezpočetných Běsových Brlohů
Basilikálních Burlesek
Bouřlivých Budislavů
Bezednou Balneologií Bzdících Blat
Vyšlo v lednu 2021, Ears&Wind Records v edici DNO, lepená vazba V2, 194 stran.MARIE JEHLIČKOVÁ – Mříže z masa
Tři dechberoucí básnické cykly na čtyřiceti stranách. Autorka dříve Vydala sbírky básní Ve sklenici od vína ještě kouří doutník…, Má noc náš den, Nejtvrdší co radost nesla… Žije na pomezí Moravské Sibiře a České Kanady.


Vyšlo v roce 2019,  Ears&Wind Records, lepená vazba, 42 stran


FRANTIŠEK VRBA – Kniha přání a úmrtí
První sbírka olomouckého básníka Františka Vrby (narozen roku 1982 v Plzni). Básnická sbírka Františka Vrby je výrazem existenciální tísně ve světě, v němž každá situace teď a tady je zatěžkána vědomím fatality lidské existence. Básnické reflexe všedních událostí však vedle ironického, erotického či melancholického vyznění míří především k vyslovení obecnější zkušenosti člověka ve světě, v němž vládne „bezkrevná noc jak prsy utonulých“. Své reflexe prostých událostí František Vrba posouvá až k mytizované obraznosti. Čtenář se ocitá v mytickém lese plném jelenů a vlků, kde žena po večeři z vnitřností jehňat smývá v potoce krev, a její nohy jsou při milostném aktu ovinuty Karkulčinou stuhou.

Fotografie palo b boško, LP 2017, Ears&Wind Records, lepená vazba V2, 58 stran, náklad 200ks


JAKUB OREL TOMÁŠ – 1975
Básnická sbírka brněnského básníka, výtvarníka a hudebníka, kterou ilustrovala Marika Volfová. J. O. T. se narodil roku1986 v Mladé Boleslavi. Básnicky publikoval několik samizdatových sbírek, například koncentrovanější soubor Veget z roku 2011. Některé z textů byly otištěny ve 3. čísle čtvrtletníku Partonyma. Nyní poprvé knižně vychází sbírka s názvem 1975, která obsahuje básně z let 2013–2017. Název i vzhled odkazuje k černému diáři z roku 1975, kam básně a písně zapisoval. V písňové tvorbě se cyklicky vrací k motivům českých překladů a parafrází indiánské poesie ze 70. let. Jiné texty sledují odkaz mistra Karla Hynka Máchy i dalších básníků mýtu a přírodní milostné lyriky. Název proto můžeme chápat jako autorovu bytostnou vazbu k minulosti, blízké i vzdálené.

Ilustrace Marika Volfová, LP 2017, Ears&Wind Records, lepená vazba V2, 60 stran, náklad 200ks


MIKY MARUSJAK – A přece se točí… (aforismy)
Pátá kniha olomouckého básníka a signalisty, tentokrát zaměřená na aforismy. Knihu ilustroval Petr Tomáš Vránek, přezdívaný Rysák.

Ilustrace Tomáš Vránek, LP 2017, Ears&Wind Records, lepená vazba V2, 80 stran, náklad 200ks


PAVEL HEROT – Lyrica Herotica
Sbírka vybraných básní z let 2010 až 2016 ediční péčí Pavla Šuhájka a Honzy Bartoně. Název knihy je inspirován antidepresivy, jež autor poslední dobou užíval. Tematicky kniha plynule osciluje mezi autorovými hrůzami a děsy, beatnickou poezií, snovými básněmi a žalozpěvy.
Ilustrovala Eva Macholánová, LP 2017, Ears&Wind Records, lepená vazba V2, 95 stran, náklad 200ks


VLADIMÍR JAROMÍR HORÁK – Krůpěje krve v trní
Sbírka zahrnuje básně z let 2013 až 2016. Básník žijící v Nymburce (nar. 1967), kde pracuje v pivovaru. V současnosti zpívá v obnovené kapele Sbírka poesie ostravského básníka, publicisty a uměleckého fotografa, narozeného roku 1960. Sbírka je doplněna barevnými autorskými fotografiemi, tzv. DeDeArt. Sám svou tvorbu charakterizuje takto: „Kdo máš uši k slyšení, slyš, kdo máš oči k vidění, dívej se, kdo máš duši, vnímej…“
Doslov Ivoš Krejzek, grafiky VJH, LP 2017 Ears&Wind Records, lepená vazba V2, 110 stran formátu Box, náklad 200ks


LUBOŠ VLACH & JIŘÍ KAČUR– Intergalaktické ego
Společné dílo brněnského česnekového guru Luboše Vlacha a pražského antikváře Jiřího Kačura z edice Podivuhodné necesty. Kniha vznikla volnou kompozicí složenou ze stovek e-mailů mezi autory. Střídají se v ní řezy písem v rámci použitého fontu, a to tak, jak to zrovna v tu chvíli přišlo autorům na mysl, tedy stejně jako řečník, který též občas kolísá hlasem, občas musí nabrat hlas, když má pocit, že posluchači usínají. I když se jedná o de facto dialog, není třeba číst knihu jako celek, lze začít kdekoliv – jak řekl Luboš Vlach, „to, že je ta knížka ulítlá, považuji za její přednost.“
Ilustrace Dalimil Vlach, LP 2017, Ears&Wind Records, lepená vazba V2, 236 stran, náklad 200ks


JAKUB URBANEC – Z pírka bázní
Prvotina olomouckého básníka (*1987 v Ostravě). Ve tvorbě se po čtyřech letech vrátil ke slam poetry. V olomouckém regionálním kole v dubnu 2016 se umístil na 3. místě. Svou tvorbu doposud publikoval v útulně poezie Herberk, literárním obtýdeníku Tvar, ve sborníku Druhé škrtnutí nakladatelství Zápalka a ve Lžičce v šuplíku. V 18. ročníku Studentské literární soutěže Univerzity Palackého v Olomouci byla jeho tvorba oceněna 3. místem. Vystupoval a vystupuje zejména v Olomouci (Slam Poetry, Autorské čtení U Magora, Night of the Living Readers, Lžičkočtení, …), dále četl na menších akcích ve Valašském Meziříčí (V LI-HU), Brně, Ostravě (Lusus Poesis), Praze (Jinonická sonáta), Mohelnici či Uherském Hradišti.

Ilustrovala Elizabeth Allyn Woock, LP 2016, Ears&Wind Records, lepená vazba V2, 137 stran, náklad 200ks


LUKÁŠ TREJBAL – Tahám za záchrannou brzdu
Sbírka zahrnuje básně z let 2013 až 2016. Básník žijící v Nymburce (nar. 1967), kde pracuje v pivovaru. V současnosti zpívá v obnovené kapele Oliverova dálka (dříve také Práva pupku). Pravidelně publikuje v literárním časopise Reví Mítink. Je autorem sbírek To je skoro básnička (dvojknížka s Mirkem S. Jilemnickým, přezdívaná „Žlutá“, Rozevlátá palice, 1997) a Na dnešek jsem spal líp (Vega-L, 2013). Publikoval ve sbornících Stíny plesu (Rozevlátá palice, 1993), Cesty šírání (Triton, 1996) a Kam až došel, to tam našel (Triton, 2008). Napsal publikace o rockových kapelách na Nymbursku Nymburská rocková scéna I. (Vega-L, 2006) a Nymburská rocková scéna II. (Vega-L, 2008) a publikaci o klubech a rockových skupinách Rockokodák (Rozevlátá palice, 1995).


Doslov Miroslav Miky Marusjak, Miloš Kim Houdek, Ilustrace Vláďa Pinter, LP 2016, Ears&Wind Records, lepená vazba V2, 137 stran formátu Box, náklad 200ks


JAROSLAV ERIK FRIČ – Kolotoče bílé hlasy / Houpací kůň šera a jiné básně
…v totalitních dobách číšník, hospodský, vydavatel samizdatů, jeden ze zakladatelů bytového divadla Šlépěj v okně, po roce 1989 iniciuje vznik několika nakladatelství, výtvarných, poetických a hudebních projektů, od roku 1999 organizuje festivaly poesie, propojené s hudbou a výtvarným uměním, bene2 ce na podporu postižených nejrůznějšího druhu, nějaký čas vydává vlastní časopis Potulný dělník, s přáteli pak dlouhodobě revue BOX, od roku 2003 pracuje na projektu Potulné akademie a múzických večerů Uši a Vítr (je redaktorem periodika téhož jména), v roce 2006 zakládá obecně prospěšnou společnost Christiania („pro podporu kultury, národní paměti a menšin“), pro niž dodnes pracuje. Od téhož roku vystupuje jako pouliční hráč, od roku 2007 publikuje blogové zápisy a recenze na internetu, v roce 2011 zahajuje vydávání poutních novin Provodov. Doposud vydal tři knihy básní Kolotoče bílé hlasy (1993), Houpací kůň šera a jiné básně (1998), Americká antologie & Poslední autobus noční linky (2004), Jsi orkneyské víno a jiné básně (2014), knihu blogových deníků z roku 2007 Psáno na vodu palbou kulometnou I. (2012), tři CD čtení s různými hudebníky, vytvořil tři scénáře pro rozhlas, žije většinou v Brně. Nyní vycházející svazek básní z let 1986–1995 obsahuje první dvě jmenované sbírky.Reedice dvou beznadějně rozebraných sbírek brněnského básníka původem z Horní Libiny u Šumperka. Ale také pouličního muzikanta, vydavatelé samizdaté literatury, později vydavate (zakladatel nakladatelství Votobia, Vetus Via), duchovního otce obecně prospěšné společnosti Christiania a občasnkého sdružení Proximus, pořadatele koncertů, benefičních akcí, festivalů, literárních večerů apod.

Reedice dvou beznadějně rozebraných sbírek v jednom oboustranném svazku. LP 2016, Ears&Wind Records, lepená vazba V2, 53+36 stran, náklad 300 kusů.


RADIM BABÁK – Bloudivé tříspřeží
Experimentální poezii a hudbě se věnuje od dětství (v 5 letech jako † étnista). Od roku 1996 vystupuje jako akordeonista, především v Brně a okolí. Jeho žánrově neukotvená hudba sahá od minimalismu přes odrhovačky až po punkové †fláky – písně nabité emocemi, humorem a energií. Roku 2005 nahrál pro9 lové CD „O chuti do života“ a v roce 2016 CD „Tutepeto“. Hrál či dosud hraje se skupinami Lippany, Čvachtavý lachtan, Čočka, [che], Česnekový hlavy, Ťovajz a spol. a dalšími. Jako loutkoherec působil v Divadle Líšeň. Od roku 2004 se živí jako učitel hudby. Pravidelně přispívá do almanachu Um pakultury, jeho básně dále vyšly v revue Dno, Hostu, Jihovýchodní poště, edici Filtrační poezie (básně vydávané na 9 ltrech do balených cigaret) apod. Sbírka „Bloudivé tříspřeží“ je první ucelenou sbírkou Radimovy poezie. „Bloudivé“ proto, že se různé způsoby psaní v jeho životě vynořují, zase mizí, jindy je v jednom období užívá současně. První část obsahuje tradiční, „seriózní“ poezii. Druhá, experimentální zahrnuje i rozsáhlejší celek preparované poezie. Třetí část tvoří kratší věci, často z „9 ltrační poezie“. Jde o výběr z celé tvorby (bez posledních pár let, kdy se kniha připravovala), kterou autor považuje za stále životaschopnou a nosnou.


Ilustroval Fana Blažek, LP 2016, Ears&Wind Records, 125 stran, náklad 200 kusů.


RENÁTA JUDITA KOMENDOVÁ – Dech proti větru
Narozena roku 1987 vŠumperku. Básnířka, editorka, grafička, redaktorka, jazyková korektorka, amatérská fotografka a příležitostně i textařka. V roce 2012 absolvovala na UP v Olomouci – obor Česká filologie (zaměřená na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích). V roce 2008 získala 2. místo ve veřejné literární soutěži pro studenty Univerzity Palackého (obor poezie). Od roku 2010 do roku 2013 byla šéfredaktorkou literárně‑kulturního občasníku Lžička v šuplíku a jako redaktorka měla na starost rubriku poezie. Publikovala v časopisech Těžkoříct, Lžička v šuplíku a Host. Pár jejích textů také zhudebnila kapela Vyp.Ni. V současné době je na mateřské dovolené a žije v Olomouci. Některé básně z této sbírky (společně s autorskými fotografiemi) byly k vidění a k profoukání na barevné pavučině v brněnském klubu Boro (únor 2013, výstava nazvaná Dech proti větru).


LP 2016, Ears&Wind Records, stran, 200 kusů.


ROMAN ŽIŽLAVSKÝ – Blásnění
Sbírka poesie, povídek a esejů autora narozeného v Kyjově (1978), žijícího v současné době převážně v Praze, částečně v Bohuslavicích u Kyjova. Nějakou dobu pobýval jako buddhistický mnich v klášteře v Barmě. Prozatím mu vyšly knihy Meditace klidu a vhledu (Triton 2008), Buddhistická meditace (Triton 2008), Buddhismus (Triton 2008), Barmský meditační deník (Alternativa 2010) a Poutníkova kuchařka – Praktický a nezávislý průvodce na cestu sebepoznání (Práh 2014).

Ilustrace Margot vaneková, LP 2016, Ears&Wind Records, lepená vazba V2, 206 stran, náklad 200ks


PETR ČERMÁČEK – Ohniště
Narodil se 20. června 1972. Pochází z Chocně, v současnosti žije v Brně. V letech 2011–2014 byl šéfredaktorem revue Weles. Vydal básnické sbírky: Drkotání větví (Host 1998), V průsečíku ryb (Host 2002), Mezi rezedami (Sursum 2005), Rozhovory běloby (Host 2006), Linea nigra (Protis 2008), Vrstevnice (Weles 2010). Za básně z rukopisu sbírky Ohniště byl v roce 2012 nominován na Drážďanskou cenu lyriky.

LP 2015 vyšlo v koedici Ears&Wind Records a Welles, stran, 200 kusů.


MIROSLAV MIKY MARUSJAK– Ponorka blues
Čtvrtá sbírka olomouckého básníka věnovaná zejména olomoucké hospodě U Musea, čili Ponorka. Sbírka je doplněna fotografiemi Jany Navaříkové, sazby se ujala Jiřina Vaclová.

Fotografie Jana Navaříková, LP 2015, Ears&Wind Records, lepená vazba V2, 128 stran, náklad 200ks


KRISTIÁN ČURA – Pakult Nietzschéov
Meno autora nenesie žiadny iný človek a tento človek je asi niekoľko desiatok rokov starý, má mater a rodinu a chystá sa vydávať knihy aj do budúcnosti aj do prítomnosti teraz. O Kristiánovi Čurovi je ťažké povedať skutočne niečo viac menej pravdivé, lebo nič také, čo by kto myslel o pravde o ňom sa nevie. Kristián Čura je inde, ale je aj tu. Jeho debut Pakult Nietzschéov je toho svedectvom. Vážený čitateľ Pakultu, buď vítaný medzi svedkov života tejto knihy a jej autora a dúfaj, že sa z nej o ňom dozvieš viac, ak už nie o samotnom Nietzschéovi. Dúfaj, že sa dozvieš viac, pán čitateľ a pani čitateľka, lebo Kristián Čura, ktorý stojí za riadkami tejto knihy, tak dúfa s tebou a bude bdieť nad tebou, keď budeš čítať… viac… viac…viac… a ďalej.

LP 2015, Ears&Wind Records, stran, 200 kusů.


TONDA ČERVEN – Červen v zimě
Narozen roku 1977 v Hranicích na Moravě, kde v současnosti také žije. Ve třinácti letech píše první básně a zakládá svou první kapelu Na druhé straně. Rád hrál a dlouho let i házenou, v sedmnácti ovšem odchází, poté již jen hudba, androš a vše co k ní patří. Po rozpadu Na druhé straně a různých hostováních v roce 1999 přichází hrát do kapely Konfident. Všude na kytaru a zpěv. Kolem roku 2001 zakládá čistě básnickou formaci N.D.S., pět let poté kapelu Blaho19, jejíž lyricko-alternativní obsah opět stojí na básních a textech, které píše a hudbě, co pro ně skládá. Měl i kapelu ARO, brutal death metal. Živí se jako zámečník, dříve údržbář. Stále píše, skládá, a nemá v plánu toho nechat. Mezitím uspořádal a pořádá nespočet punk, alternative, metal, hard core, grindových akcí pod hlavičkou Brutal parade, na kterých si zahrály kapely doslova z celého světa a již tradiční festiválek s příznačným názvem Underground.Tato sbírka je jeho první a je svým způsobem zadostiučiněním za dlouhá léta psaní.

LP 2015, Ears&Wind Records, stran, 200 kusů.


TOMÁŠ LOTOCKI – Kázání na mniší hoře
Třetí sbírka brněnského básníka a publicisty (*1977). Vydal básnické sbírky Chuť vína (MSD, Brno, 2004), Čeřeny (Weles, 2011). Společně s Ivanem Petlanem uspořádal antologii Co si myslí andělíček – dítě v české poezii (Větrné mlýny/LFŠ v Uherském Hradišti, 2004). Autor je šéfredaktorem internetového časopisu Herberk – útulna poezie. spolupracujeme také s Českým rozhlasem. Páteřní texty této knihy, poémy Kázání na Mniší Hoře a Úhoři, byly též převedeny do formy rozhlasového dokumentu a odvysíLÁny na stanicích Vltava a Brno.
Ilustrováno fotofrafiemi Josefa Ptáčka, fotografie ve frontispisu Lucie Košinarová.

LP 2015 vyšlo v koedici Ears&Wind Records a Welles, stran, 200 kusů.


VOJTĚCH LANDA – Drobíš mi do života
Prvotina brněnského básníka (*1981) původem z Moravské Třebové. Je autorem jedné rozhlasové hry, jednoho scénáře k rozhlasové adaptaci povídky Andrzeje Sapkowského, jednoho nerealizovaného televizního scénáře a režie k hranému filmu (Setkání – premiéra 2014). Dále je autorem několika fejetonů, povídek, recenzí a pravidelným přispěvatelem novin potulné akademie Uši a Vítr.

Knihu ilustrovala Petr PJOTRA Buzková, fotografie ve frontispisu Arnošt Zukal. LP 2015 Ears&Wind Records, 77 stran, náklad 200 kusů.


PAVEL HEROT – Kvílení poetických jeřabin
Třebíčský rodák, básník, herec, dělík, performer, fotograf a srandista. První básně napsal v patnácti letech. Za komunistické normalizace publikoval v samizdatech. První sbírka „Evangelium zázraku“ vyšla v roce 1993. Následovala „Hlavy v podzemí“ roku 2005. Vyšla také e-mailová korespondence s M. Šandou – „Co v čítankách nenajdete“. Řadu let publikoval v legendární, elektronické, umělecké společnosti „V-Art se sídlem v Písku“ větší či menší básnické soubory, mimo jiné sbírku „Majestát truc“. Je členem undergroundového seskupení Hever and Vaselina Band.
Kniha básní je ilustrována autorovými fotografiemi tvořenými vlastní technikou, tzv. Tremor foto.

LP 2015, Ears&Wind Records, 70 stran, náklad 200 kusů.


MIROSLAV VÁCLAVEK – S rybí kostí v krku
V roce 2010 vydal Mirek Václavek prózu Člunky, o čtyři roky později válečný román Železné včely.
Třetí kniha, tentokrát básnické dílo  z let 2000-2014, autora žijícího v Šumperku, vychází v květnu 2015 u Ears&Wind Records. Knihu svými snovými obrazy doprovodil Miloš Vacík.
Mirek Václavek mj. publikuje v literárním časopisu Divoké víno a v almanachu Um pakultury. Autorovy texty provázejí hudbu jeho staršího bratra Vladimíra a rovněž hudebních skupin Bluesberg, Hynkovy Zámky, či Tiché lodi, přičemž poslední dvě jmenované vydaly desky právě u Ears&Wind Records.

LP 2015, Ears&Wind Records, 70 stran, náklad 200 kusů.


MIKY MARUSJAK – Na křídlech ptáků
Sbírka haiku a haikových aforismů ponorkového lékaře – olomouckého básníka Miroslava Mikyho Marusjaka (narozen 1960). Jedná se o jeho druhou sbírku, po prvotině „Jenom jako“ z roku 2009. Kniha je ilustrována fotografiemi brněnské umělkyně a členky někdejšího Prvního fotopoetického clubu Brno,  Jany Navaříkové.
Vydání knihy probíhalo poněkud komplikovaně, jak olomoucký, tak brněnský křest proběhl s absencí byť jediného výtisku.
LP 2015, Ears&Wind Records, náklad 200 kusů.

Napsat dobrou báseň jako zkratku něčeho niterného, navíc v podobě haiku, je umění, nesporné a skutečné jako píš-ťala z rákosu. A Miky ho ovládá. Ví, že rozechvění správného bodu ve vlastní duši rezonuje v duších druhých. Řečeno jeho básní: Mlčky beze slov / hledí tiše do ohně / Souznění duší. Haiku  obohacuje  Mikyho  poezii  o  další  rozměr.  Jako pták zpívá o moudrosti, která se z hloubky sebe sama dere na svět: Svůj niterní svět / prostřednictvím holých vět / verši vykřičet. Těším se na tuto knihu i na Mikyho zpěvy další.

František Kostlán


LENKA HAJDUČKOVÁ – Priestory v mojej hlave
Banskobystrická rodačka, vystudovala scénáristiku. Dnes žije a pracuje v Praze. Její básnická prvotina je plná poesie z těch nejniternějších zákoutí autorčiny hlavy.
Ilustracemi doplnila renomovaná výtvarnice Tereza Damcová (např. Paneláková zahrada, Srdcovej dědek a další).


Vychází v autorčině rodné slovenčině.
LP 2015, Ears&Wind Records, náklad 200 kusů.
Osvědčený formát revue Box.


MARIE ČMELÍKOVÁ – Kniha slasti – Ožanka
Básnířka a malířka. Vystudovala Střední průmyslovou školu polytechnickou ve Zlíně, obor Reprodukční grafik pro média a poté obor Malba na Fakultě umění Ostravské univerzity. Po studiích žila ve Vyškově, od roku 2014 bydlí v Brně, kde má i svůj ateliér. Příležitostně vystavuje své obrazy a vystupuje na večerch autorského čtení. Kniha slasti – Ožanka je soubor autorčiných erotických básní ilustrovaných vlastními malbami, rovněž s erotickými tématy. A autorka si servítky nebere ať již tiskne pero nebo štětec.


LP 2015, Ears&Wind Records, náklad 200 kusů. Osvědčený formát revue Box.


IVOSH KREJZEK – Dvanáct Novoročních básní
Dvanáct hrubozrných rýmovaček řidiče autobusu, moderátora podzemních akcí, dealera pekelné sítě, prostě básníře fekálů a trolejů Ivoše Krejzka. Oděno tradičně v netradičním „Dikobrazovském“ hávu z pera a štětce malíře Vency Roháče. Svérázná poetika a svérázné výtvarno. Soubor dvanácti básní vznikl pro příležitostné čtení na jednom z večerů Potulné akademie v prosinci 2007, čtení se neuskutečnilo a texty zahálely až do příležitosti dalšího čtení při pohřbu První brněnského fotopoetického clubu v Brně Černovicích v prosinci 2014, tedy po dlouhých sedmi létech. Patrně nejlepší autorova sbírečka (má jich přes 40), snad chudá do kvantity, o to výživnější a vyváženější, vychází neprodleně poté.

LP 2015, Lumen Aventini a Ears&Wind Records, náklad 111 kusů.


P. FORMŠ – Okusovači mrtvol aneb Neslyšeli Zarathustru
První „oficiální“ vydání původní samizdatem sbírky básní z let 1990–1993 pražského spisovatele, grafika, fotografa, uznávaného vitrážisty a restaurátora vitráží P. Formše (vlastním jménem Petra Coufala, narozeného 1. prosince 1967 v Praze). Jedná se vlastně o txtové pásmo které svého času mělo posloužit jako stavební kámen vznikající kapely Neslyšeli Zarathustru Orkestra, kde Formš účinkoval mj. společně s loutkohercem a dramatikem S.d.Ch., který ke knize rovněž napsal doslov. Kapela nakonec vystupovala pouze s jediným textem Neslyšeli Zarathustru a vážený čtenář tak má zřejmě poprvé možnost se seznámit s kompletní textem. Redakčně připravili Honza Bartoň a EZT, ilustroval Vladimír Smýkal.

LP 2015, Lumen Aventini a Ears&Wind Records, 111 číslovaných kusů.


JAROSLAV ERIK FRIČ – Jsi orkneyské víno a jiné básně (1996-2010)
Básník, vydavatel (založil nakladatelství Votobia, Vetus Via), organizátor festivalů, beneficí, večerů Potulné akademie, zakladatel obecně prospěšné společnosti Christiania, a sdružení Proximus. V dobách totalitních číšník, vydavatel samizdatů. Pouliční hráč, hudebník v kapely Dirty Old Town Band… Redaktor novin Provodov a Uši a Vítr, revue Box, zakladatel festivalu Potulný dělník a duchovní otec stejnojmenného časopisu.
Souborná sbírka básní (1996-2010) nese název Jsi orkneyské víno, stejně jako deska kterou v roce 2004 natočil s kapelou Čvachtavý lachtan. Jedná se o třetí autorovu sbírku vydávanou po takřka dvaceti létech a časově navazující na rozebrané tituly Kolotoče bílé hlasy (1986-1992) a Houpací kůň šera a jiné básně (1993-1995).

Na obálce fotografie Vladimíra Havrana Smýkala, 62 stran, vyšlo v roce 2014 v nákladu 300ks. V nákladu 50ks vychází ke knize záznam ze Skleněné louky z roku 2006: JEF a Víťa Holata (saxofon) – S kým skončila noc.


P. FORMŠ – Noc Slavěnina
Poeticko-romantický text s horrorovými prvky ve dvaceti zpěvech od P. Formše (vlastním jménem Petr Coufal, 1. prosince lP 1967 Praze), pražského spisovatele, grafika, uznávaného vitrážisty, vůdce Uměleckého sklenářství Jiřička – Coufal a mimo jiné zakladatel a autor textů někdejších kapel NeslyšeliZarathustru (1993) a Ginnungagap (1998), kde mimo jiných slavných person vystupovali otcové zakladatelé undergroundové formace Skrytý půvab byrokracie – Pepa Jindrák, Jakub Žid, RomanPlischke a zakladatel kapely Ruce naší Dory – pražský spisovatel, scenárista, loutkoherec, hudebník a autor koláží S. d. Ch.

Ilustroval Vladimír Havran Smýkal. Doslovy sepsali Jakub Žid a Jana Orlová. Lumen Aventini, 2014, ultra limitovaná edice 33 signovaných kusů


KRÁKOR – Kronika potulného festivalu 1998-2013

Hlava je děravá a bolí nespočtem kocovin. I to byl jeden z důvodů ucelit vzpomínky na uplynulých patnáct ročníků festivalu Krákor, který se od roku 1998 byl nucen několikrát stěhovat a stal se tak festivalem potulným. Své děravé paměti poodhaluje zakladatel festivalu Fido a spolutvůrce Krákoru z nejbližších Ondra Hrejsemnou. Doplněno rozhovory s řadou osobností, spjatých s festivalem, které s nimi vedli kromě dvou dvou uvedených také Honza Bartoň a Pavel Babinec. Podstatnou část knihy tvoří fotografický průřez z Krákoru: jak fotky dnes archaické, zveřejňované jen kvůli své dokumentární hodnotě, tak momentky umělecké, zejména z hledáčků fotografů z 1. FPC Brno a jejich přátel. Vyvedeno stylově černobíle ve formátu revue Box.

308 stran, fotografie, vzpomínky, texty, titulky, rozhovory, vyšlo v roce 2014.
Texty: Fido, Ondra Hrejsemnou, Jaroslav Erik Frič
Rozhovory: Pavel Babinec, Ondra Hrejsemnou, Honza Bartoň a Fido s figurami: Pavel Čermák, Ivoš Krejzek, Mira Kubín, Black Otto, Křižák, Jan Lamram, Lihor Stržínek, Mira Tlach, Radim Babák, Luboš Dzúrik, Břetislav Jim Jelínek, Jarek Řehoř, Lovec, René Müller, Luboš Vlach, Emir Chali, Nikola Mucha, Havran, Tonda Červen, Iwosch, Žen, Větrák, Pepa Jindrák.
Fotografie: An Anus, Andrej Čulák, Arnošt Zukal, Emir Chali, Ewa Kaczmarczyk, Fido, Jana Doláková, Jan Drbal, Jirka Kühnel, Juliette, Karolína Kulová, Kevin V Ton, Luboš Vlach, Mira Kyzlink, Markéta Butalová, Matyáš Smýkal, Petr Doubrava, Roman Šimků, Šet, Víťa Krejčí, Vladimír Sabo, Vladimír Havran Smýkal, Zdeněk Vykydal, Zuzka Vitvarová, archiv Horác, archiv EWR


LUCIE RUŠKOVÁ – Monology křehkého vědomí
Na ploše sto stran vychází básně v próze Monology křehkého vědomí jako autorčin knižní debut a druhý knižní titul Ears&Wind Records. Kniha je ilustrována grafikami brněnského výtvarníka, hudebníka a fotografa Vladimíra Smýkala. Závěrečné slovo napsal Ladislav Heryán.

104 stran, lepená vazba, barevné grafiky, ilustroval Vladimír Havran Smýkal, vyšlo v roce 2014


ZÁVIŠ – Oběšený Petr
Slavná knížečka veršů a mikropovídek knížete moravského pornofolku Záviše. Knížku jsme usadili do nového hávu s ilustracemi Vladimíra Havrana Smýkala. Na ploše sto stran se tak prolínají Závišovy texty a Havranovy grafiky. Svou trochou do mlýna přispěl i Karel Lála – ten bude knihu také křtít, dále texty obohatil Josef Plotzer, Emir&Chali a Fido.

100 stran, lepená vazba, ilustroval Vladimír Havran Smýkal, vyšlo v roce 2013