EDICE DNO

SU dno a su edice
SU expedice spodních proudů
SU…
vycházím na jevo
čti a stahuj…
spatři co patrno
v edici DNO
nadávej lamentuj sacruj
migni se do čela
sakra… tak už se chruj…
než čas ti odteče… čéče

Založeno L. P. 2019 v Brně jako společný projekt vydavatelství Ears&Wind Records a Revue DNO. V rámci této spouštíme od prosince 2019 Virtuální knihovnu, ve které najdete všechny vydané tituly v elektronickém formátu.

TITULY VYDANÉ
(řazeno od nejnovějších po nejstarší)

Luboš Vlach – CÍSAŘOVY NOVÉ MODY
Veselé strofy o převlékání kabátů… KDYBY se ty pře převleků tak nevlekly, zůstaly by nahé nově i nyní… ve skafandru katastrofy.

Luboš Vlach – SU MEM/BRÁNA NEVÍM KAM
su zmítán lyrikou / su mýlka / zamítnutí su podmínka / su svoboda / nejsu zvykem zviklán / je mne škoda / potloukám se nevím kam…
su mem/bílá vrána / su ne/omylně dvojitě slepá / mamba jedu vrata / vatra prudce léčivá / JAKO taková su brána… po/hádky / kdo do mne vejde / tomu hlava sejde / a v každé větě se rozvětví…

Luboš Vlach – TOHO BOHDÁ NEBUDE ABY KDYBY NEBYLO
Slova typu JAKO a KDYBY se básním odjakživa líbí. Poezie jako taková žije prvobeatně KONTRAFAKTUÁLNĚ. KDYBY je dojemné a jemné, básně ho milují všechny do jedné. KDYBY je básní všech zážeh.

Luboš Vlach ALLIUM AMEN, ALLIUM ZOOM, ALLIUM ALEA
Vůně se odvázaly, probudily mátohy touhy, utrhly se z řetězu a spustily se… než řekl bys švec pustily se verpánku, došláply si na podrážky, drze prošly skrze prošlé datum… domine laudatum, fatum chvatu, sonda NASA vnikla do nosa a čich se zbláznil… došlo k provalu… infiltrace pronikla do česnekové trojice, taková už je tradice (kvaternity eternity) – vznikla česneková tetralogie: ALLIUM AMEN, ALLIUM ZOOM, ALLIUM ALEA…
a?!
ALLIUM ARCANUM… voní celý dům a chodí po čtyřech… (Tetralogií je umělecké dílo o čtyřech relativně emancipovaných částech, které spolu voní a souvisejí motivicky, esenciálně, tvarově, látkově nebo problémově nově.)

Lu Usturoi Vlach & Jurij Green KačurECCE VEJCE
Vejce vykutalo se z improvizované líhně, nakřáple padlo si do noty a vyklubal se ven metatext kotrmelce metaje, přísně tajné, filosofické detekce akce, logos thriller. Na velikonoční pondělí si svátek hodil mašli a byl pověšen… třetí den po velkém pá vyhlásil stávku a hodil se do pohody, hned prudce akční… po čtyřech bere schody… hody hody doprovody doopravdy vylíhlo se to vejce z vody… dejte aspoň bílý sic vás zmaluji… ECCE VEJCE volně (velice volně… až frivolně) navazuje na předešlé spisky autorského tandemu Kačur–Vlach, na knihy INTERGALAKTICKÉ EGO a ALTER EGO GENERÁLA HUERTY.

Luboš Vlach & SMPŽRPRRR*MASKY
(* spřáteleně maskovaná po/hrou/žená žíněná
roucha podroušených roušek rauše rozhlížení)

nitky masky –– kto za nich poťahuje? –– kto potiahne ti telo svetla?
masky maškar
na ľudstvo jedna metla?
král a kašpar
královna klaunka klanu
fakľa kde tvorí sa koridor –– mor ho mojho!?
klekánice klín –– čalouník
dead mor mojho rodu jho
panacea –– more dead masek –– hrot v drážce se zase zasek
je to desivý obraz mňa samého a duševného stavu
su písek v soukolí v kterém se ocitám – procitám –– sám

Tereza Smetanová & Luboš VlachSÍLA ŽVYKU
Zde uvedený návodný text jak nežvýkat zvyk studuj velice pozorně – to, co se chystáš právě číst, není neosobní zboží pod virem (lat. virus = jed); Síla žvyku je text farmakon, který víří na všechny strany od konkrétního k abstraktnímu, od symbolu k symbolu, od korelace jednoduché k mnohonásobné. A jedině tady a teď se dostaneš přes korelaci parciální, lineární a nelineární až ke korelačnímu koeficientu, který míří vzhůru ke korelační závislosti do světa symbolů. Verše nečti v soukromí, protože to není žádné zboží, čti pomalu, plynně a hodnotně vše odhoď odhodlaně, máme holé dlaně… Není to totiž, jak už uvedeno výše, žádné zboží, a KDYBY to náhodou zboží bylo, je to zboží prožité pošlé pošukané prošlé! Pokud máš nějaké OSOBNÍ důvody (láska, nová láska, bývalá láska, stará láska, mnoho lásek, mnoho nelásek, rozvod, svod a pod.), tak se připrav na to, že Tě text bude pro-vo-ko-vat! Snad konečně pochopíš, že pře/tekla číš ticha čišení…

Kateřina Benešová & Luboš VlachPĚCHY
Puťák pudů, rýmů, rytmu tmy a světla puzení agape, emopoezie nakope rýmu, rýmovníkem na ni… vůni duševní sou-znění, zrnění, vrnění, promění v domnění, že v domě není nic než vlnění. „Půjdem spolu do bett, Ema…“ to je tam, kde se peče chleba… kde emoce kyne a jedna měřice kvazi kvásku vzkypí mnoho těsta, rozvětvená cesta…

Kazirmut Knoblauch, Karl Kabrnoch & kol.ŽIVELNÁ ABECEDA
Karlos Kabrnoch po devětadevadesáté korektuře zešílivší abecedy prohlásil:Toto není živelná abeceda, ale živelná pohroma gigantických rozměrů. Ze spoluautora Kazirmuta by měly být vyškrtnuta první čtyři písmena jeho křestního jména. Tato kryptická kniha byla a vždy bude velkou zkouškou trpělivosti. Ještěže byla stvořena v rámci ilegality. Přes veškeré tvůrčí pěstní souboje (skóre 99:0 pro Kabrnocha, Kazirmut nevěří na kvantifikci) však nutno tuto abecední sbírku veršů vyzdvihnout do výše a políbit, neboť povstala z krve a potu jako vítězství poezie nad rozumem!

TEREZA SMETANOVÁ & LUBOŠ VLACHCHVĚNÍ
Intimní poezie interaktivní… žádné blbé neosobní zboží, žádnej virovej „výrobek” takzvanosti, nýbrž korelace konkrétního s abstraktním ve světě symbolů… v poezii není místo pro soukromí; ale i KDYBY to bylo zboží, pak ať má hodnotu prožitého… Některý lidi to provokuje, ať už z jakýchkoli OSOBNÍCH důvodů… jiné texty než osobní mne nezajímají a ani nevím které by měly být, snad ne nějaký obecný; to se přece nikomu takto neděje…

LUBOŠ VLACH & TEREZA SMETANOVÁSCHWEINE RÁJ
„interaktivně osobní sbírka veršů, vysvlečená… dýchá, je živá a krásná.“

Kateřina Benešová & Luboš VlachEMO PŘÍTELEM VŠEHO
Emo v Emanovi a Emě řádí a dovádí denně uvnitř i ve vně… řádně, tvrdě, něžně, jemně… řádí v každém z nás, Emanův mrk řas i Emin kras hravě nahlas nese se hlas… verš k verši pro vás z nás… emoční atlas.

Honza Bartoň NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE
Souborná sbírka juvenilií z let 1998–2004. Autor (narozen r. 1981 v Kyjově, v současnosti žije v Brně) vydává almanach poesie Um pakultury, v rámci brněnského vydavatelství Ears&Wind Records vydává hudební nosiče a knihy a rovněž je redaktorem novin Uši a Vítr.
Od konce 90. let organizuje kulturní akce, především rockotéky, koncerty a hudební festivaly (např. Homér’s memorial, Festival spodních proudů, Ponavafest, Krákor, Festival Napříč – Konec léta u Skaláka či Potulný dělník).

Jajn & Jana IluminatioPOHÁDKY O AFGÁNSKÉM UCHU
„Jsem naprosto nadšený, i když by to do mne třeba neřekl, kdyby mne v tomto pokoji nezúčastněně pozoroval. Tato slovní smršť mne omráčila… naprosto jasně, vtipně, krutě, mrštně, smutně kráčí k jádru pudla. Úžasné obraty, obrazy, zkrátka mimořádné lyrické tornádo ženoucí se podělaným světem. Jana a Jajn společně napsali cosi ojedinělého…“ (Jiří Kačur)

Jajn & Jana IluminatioNUR DIE TOTEN… BLEIBEN JUNG…
„Jsem naprosto nadšený, i když by to do mne třeba neřekl, kdyby mne v tomto pokoji nezúčastněně pozoroval. Tato slovní smršť mne omráčila… naprosto jasně, vtipně, krutě, mrštně, smutně kráčí k jádru pudla. Úžasné obraty, obrazy, zkrátka mimořádné lyrické tornádo ženoucí se podělaným světem. Jana a Jajn společně napsali cosi ojedinělého…“ (Jiří Kačur)

Tereza Smetanová & Luboš VlachNÁVRAT
„Na první vomak text rozháraný, ale není! Je klidný jak stojatá voda, je meta a fyzický, je složitě jednoduše prozaický, vopravdický, vzdušný, odlehčený, rozverný, bezbolestný, čistý, je to mela…“

Luboš VlachALLIUM ZOOM
poezie vůně, druhý díl česnekové trilogie L. V.

REDAKCE:
EZT – er.d[helix]email.cz
Luboš Vlach – jajn[helix]email.cz
Honza Bartoň – honzabarton[helix]seznam.cz
Marek Sobola – marek.sobola[helix]unob.cz

ARCHIV VŠECH ČÍSEL ČASOPISU SPODNÍCH PROUDŮ – REVUE DNO NALEZNEŠ ZDE.

Chceš zvědět víc? Chceš do DNA přispět?
Rukopisy, črty, fragmenty aj. zasílej na adresu
revuedno[helix]email.com.
Sleduj nás na knize ksichtů:

Facebook